M桃子

發表於 2016-11-11

共推文章發不上去


奇怪我發表的文章明明有參加共推


       

為什麼在共推文章列表裡面 


       

看不到我發表的文章? 


是有設共推條件嗎?


發表回應

已複製到剪貼簿