NO2.原來鳥類也有畫餅充饑一說啊        


       

NO3.去海邊洗了個澡,結果這樣了,海邊不能亂洗澡!        


       

NO4.我平時除了打拳擊,還業餘拉個小提琴什麼的        


       

NO5.美女主持人被汪星人撲倒了        


       

NO6.好有雙胞胎的福相        


       

NO7.我就聞聞,我不吃,放開我!        


       


       


       

NO8.汪星人還真不老實,喵星人在哪了,來揍它!


       

NO9.二汪真是好幸福呢!        


       

編後語:        

感謝來訪,另外有養寵問題歡迎提問,有其他看法也歡迎多來交流。