via        

在網路上狂嗆台灣人的中國「蛇精男」劉梓晨,臉書頁面疑似遭過多檢舉而關閉,不過他沉寂幾天,在個人微博po出整形後照片,一看讓人震驚,整個頭型更加尖銳,有如鑽石。


       

蛇精男自稱小鮮肉,自認整形完比以前好看百倍,「更尖的下巴更大的雙眼皮更寬的眼角和嘟嘟嘴」,還要大家不要對他流口水。
       

Advertisement        


       

不過當然被網友嗆爆,有人要他快回外星球,祈求「復仇者聯盟」快出來收拾他。


       


       

蛇精男po文:

鄰家日本帥小哥小鮮肉梓晨男神寶寶醬復出了~        

又變得比以前好看一百倍了更尖的下巴更大的雙眼皮更寬的眼角和嘟嘟嘴        

不要對著我照片流口水好麼屌絲們我知道我比以前更好看了        

我更可以大膽的說分分鐘秒殺        via
本篇文章摘取自網絡