12718145_1684597028470406_9135512396383648612_n.jpg延伸閱讀


媽媽自從「這樣切」苦瓜後,怕苦味的我終於敢吃了,因為一點也不苦了!        
五眼六通是什麼? 假如你有目犍連那樣的神通那麼你可以逆天改命嗎 !        教你「蛋白蛋黃互換位置」的神奇方法!一端上桌,絕對讓人驚奇到不行!!        小偷        夢參長老:《心經》上的「觀」字99%的人沒讀懂        震撼!28歲信佛女居士留下近千顆五彩斑斕舍利子!阿彌陀佛        枸杞子黑豆紅糖同煮 治療《老花眼》,一個月見效        酒醉        在家中為眾生播經以後的殊勝感應        前女友