via        

你有想過不切開高麗菜就煮它嗎?

沒想到竟然那麼好吃!!

材料只需要水和2個雞燙塊以及主角高麗菜
       
(圖片翻攝自youtube)        

首先,把它的根部去掉

(圖片翻攝自youtube)

然後放進水裡洗一下(圖片翻攝自youtube)

把雞湯塊丟進電鍋(圖片翻攝自youtube)

將高麗菜放入

(圖片翻攝自youtube)

加入水

(圖片翻攝自youtube)

40分鐘後!好吃的整顆高麗菜就做好了!!(圖片翻攝自youtube)

快來試看看吧!!

       (圖片翻攝自youtube)
via
本篇文章摘取自網絡