via        

根本不必花錢買外接式鏡頭了啊!

現在手機的拍照功能越來越多樣化,可以修改照片拍出來的效果,或是在拍攝前事先設定想要的畫面風格等等。市面上有些可以夾在鏡頭上的特別效果濾鏡也可以達到類似的功能,進而受到許多玩家的歡迎,不過事實上你可以不用花錢,就能自製微距鏡頭。
       


▼首先找到一支雷射筆。        


       

▼把它拆解後,發現中間有個小小的透明圓片(聚焦鏡片)。


       

▼這塊聚焦鏡片就是要準備固定在手機鏡頭上的主角。


       

▼利用髮夾固定住小圓片。


       

▼對準手機鏡頭後,用膠帶固定髮夾。


       

▼正常使用手機的拍照功能,會發現竟然拍出「顯微鏡」的效果。


       

▼再細微的地方也都能看得很清楚呢。


       

▼效果太驚人了!快把這個撇步分享出去,告訴大家這個好方法吧!
via
本篇文章摘取自網絡