002.jpg

年節期間不妨到財神廟沾個喜氣,祈求財神爺眷顧生意興隆、大發利市,來年財運亨通。無論是借發財金或是跟神明換錢、補財庫,許多廟宇都有各自的求財妙招供信徒利用,也能順道走訪附近的景點,讓新春出遊就有好兆頭、整年順利。


虎爺換取錢母,採以大換小的方式(如50元換10元、5元換1元)向虎爺求得。廟方表示,經虎爺加持過的錢可得花掉,別擺在家裡珍藏,如此金錢流通,財運也才會跟著發達。 

虎爺公的換錢水是要轉手氣的 換得的零錢須盡快用掉
還有零錢不能換足 要留給虎爺公一點車馬費喔~


3.jpg

5ec5bf25-5678-51e6-3b98-b76cd648b954.jpg


8.png


7.png
         


       

4.png


Screenshot.png


3.png


2.png

1.png


1.png

1.png

1.png


1.png

1.png

1.png


156.jpg

154.jpg

157.jpg

155.jpg


151.jpg

148.jpg

147.jpg


149.jpg

150.jpg


145.jpg


150.jpg

141.jpg

146.jpg


152.jpg

143.jpg

140.jpg

139.jpg


138.jpg


137.jpg


136.jpg

135.jpg

134.jpg


130.jpg

131.jpg

128.jpg

127.jpg


121.jpg

122.jpg

123.jpg


124.jpg

119.jpg

117.jpg


116.jpg

115.jpg

120.jpg

114.jpg


107.jpg

111.jpg

110.jpg108.jpg
106.jpg

105.jpg


101.jpg

099.jpg

103.jpg


102.jpg

098.jpg

097.jpg


096.jpg

095.jpg

092.jpg

091.jpg


090.jpg

089.jpg


085.jpg


094.jpg


088.jpg

086.jpg

060.jpg

064.jpg


063.jpg

061.jpg

057.jpg


059.jpg

056.jpg

055.jpg052.jpg

051.jpg

050.jpg


049.jpg

048.jpg

047.jpg


046.jpg

045.jpg

044.jpg


043.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg


037.jpg

036.jpg

035.jpg


034.jpg

033.jpg

032.jpg


031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg


027.jpg

5ec5bf25-5678-51e6-3b98-b76cd648b954.jpg