1426863876944.jpg

每一人都有每一個人的靈性,這靈性若和東方的土地公靈性相合,就拜東方的土地公,必得助益;若靈性同西方的土地公相合,就宜拜西方土地公;南方靈性拜南方土地公,北方靈性拜北方土地公;這叫著四方增益法。
土地公四方增益法 :


屬鼠、牛的人,宜拜東南方土地公。


屬虎的人,宜拜正南方土地公。 

 
屬兔、龍的人,宜拜西南方土地公。


屬蛇的人,宜拜正西方土地公。


屬馬、羊的人,宜拜西北方土地公。


屬猴的人,宜拜正北方土地公。 

 
屬雞、狗的人,宜拜東北方土地公。


屬豬的人,宜拜正東方土地公        

 


土地公愛吃甚麼讓我告訴你


拜土地公招財要準備什麼懶人包

8.png


7.png         


       

4.png


Screenshot.png

3.png


2.png

1.png

1.png


1.png

1.png

1.png

1.png


1.png

156.jpg

154.jpg


157.jpg

155.jpg

151.jpg


148.jpg

147.jpg

149.jpg

150.jpg145.jpg

150.jpg

141.jpg


146.jpg

152.jpg

143.jpg


140.jpg

139.jpg

138.jpg


137.jpg

136.jpg

135.jpg


134.jpg

130.jpg

131.jpg


128.jpg

127.jpg

121.jpg

122.jpg

123.jpg

124.jpg

119.jpg


117.jpg

116.jpg

115.jpg


120.jpg

114.jpg

107.jpg

111.jpg

110.jpg


108.jpg

106.jpg

105.jpg

101.jpg

099.jpg

103.jpg

102.jpg

098.jpg


097.jpg

096.jpg

095.jpg


092.jpg

091.jpg

090.jpg

089.jpg


085.jpg


094.jpg

088.jpg

086.jpg


060.jpg

064.jpg

063.jpg

061.jpg

057.jpg

059.jpg

056.jpg


055.jpg


052.jpg


051.jpg

050.jpg

049.jpg

048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg


044.jpg

043.jpg

040.jpg


039.jpg

038.jpg

037.jpg

036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg


032.jpg

031.jpg

030.jpg


029.jpg

028.jpg

027.jpg

5ec5bf25-5678-51e6-3b98-b76cd648b954.jpg