111.jpg

龍和猴        

屬龍的人與屬猴的人在經營合作上簡直是絕配,鮮有失敗,而且合作會非常長久。龍與猴這對近乎完美的組合真可謂是——猴乘龍起,天下永無敵。        

龍和虎        

龍和虎在生意上是最佳拍檔,雙方都有超強的能力和超群的才幹,互相信任、互相幫助,能把雙方的能力發揮到最大。龍和虎的組合可謂——雙劍合璧智勇全,商界佳話龍虎緣。        

兔和羊        

屬兔的人與屬羊的人合作成功的機會很大,兔可以讓羊成為一個埋頭苦幹的實干家,而兔的敏銳目光又往往能讓羊做出最佳的選擇,事業與財運會因此而蒸蒸日上。        

兔和兔        

大多數屬兔的人財運不是很旺,這就需要合作來完成他們的財富道路,兔與兔合夥做生意,會感到相當愉快,事業會很快得到發展,正所謂——兔成雙,生財快。        

兔和豬        

屬豬的人大多財運都不錯,加上屬兔的人又極其精明,就好像是為財運插上了翅膀,是一對成功的合作者,可以賺到大錢。所以說好運的豬遇靈動的兔,便呈祥,財運自然滾滾來。        

兔和狗        

屬兔的人聰明客觀,屬狗的人忠厚誠實,是一對最佳的生意組合。尤其兔對狗的幫助會很大,而狗絕對不會背叛兔,合作理想。這正是——狗忠兔守,商道築千秋。        


8.png


7.png
         


       

4.png


Screenshot.png


3.png


2.png

1.png

1.png

1.png

1.png


1.png

1.png

1.png


156.jpg

154.jpg

157.jpg

155.jpg

151.jpg

148.jpg

147.jpg


149.jpg

150.jpg


145.jpg


150.jpg

141.jpg

146.jpg


152.jpg

143.jpg

140.jpg

139.jpg


138.jpg


137.jpg


136.jpg

135.jpg

134.jpg


130.jpg

131.jpg

128.jpg

127.jpg


121.jpg

122.jpg

123.jpg


124.jpg

119.jpg

117.jpg


116.jpg

115.jpg

120.jpg

114.jpg


107.jpg

111.jpg

110.jpg108.jpg
106.jpg

105.jpg


101.jpg

099.jpg

103.jpg


102.jpg

098.jpg

097.jpg


096.jpg

095.jpg

092.jpg

091.jpg


090.jpg

089.jpg


085.jpg


094.jpg


088.jpg

086.jpg

060.jpg

064.jpg


063.jpg

061.jpg

057.jpg


059.jpg

056.jpg

055.jpg052.jpg

051.jpg

050.jpg


049.jpg

048.jpg

047.jpg


046.jpg

045.jpg

044.jpg


043.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg


037.jpg

036.jpg

035.jpg


034.jpg

033.jpg

032.jpg


031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg


027.jpg

5ec5bf25-5678-51e6-3b98-b76cd648b954.jpg